Om Perssons Magasin

ritning pm minsk

Historik Perssons Magasin

Sädesmagasinet som är en del av ladugårdsbyggnaden byggdes 1907 av riksdagsmannen Per-Magnus Larsson.

Byggnaden gjordes för att inhysa två våningar sädesmagasin, rotkällare, vagnslider, loge, stall för 4 hästar och ladugård för 14 nötkreatur, ungdjur, grisar och höns.

1918 köpte bröderna Axel och August Persson gården tillsammans. Axel som var yngst bodde kvar på fäderne gården Uddnäs och August bosatte sig på den här gården. Han brukade gården tillsammans med sin hustru Signe, och bodde här till sin död 1972.

Gården kallades för Riksdagsmannagården, men när vi flyttade hit 1972 ville vi ha ett riktigt gårdsnamn. På kartor från 1700-talet hittade vi namnet Juthemmanet. Här har funnits många hus, Vita Stugan tror vi är från det århundradet. Mangårdsbyggnaden är från 1876. När vi rev i väggar för att isolera hittade vi en Bergslagstidning från det året.

Det är en släktgård. Per-Magnus Larsson var farbror till Carl-Erics mormor och Axel var Carl-Erics far. Farbror August fick inga egna barn. Den 3 mars 1972 på morgonen fick vi vårt första barn Johan och på eftermiddagen dog farbror August. Hans sista önskan var att vi skulle bosätta oss på gården och här har vi bott sen dess.

Nu har vi konsthantverk i sädesmagasinet för årets skörd och loppis i sädesmagasinet för nästa års utsäde. I vagnslidret har vi möbelloppis och i rotkällarna finns galleri och gårdsbutiken, Signes Matkällare, för lokalt mathantverk. På bottenvåningen i Vita stugan ligger kafé Vita Stugan och på övervåningen ett rum för B&B gäster.

Namnlös

Vita stugan är den äldsta byggnaden på gården.

Den undre våningen är byggd i sindersten och är från 1700 talet. Byggnaden hade då valvade fönster och dörrar.

Under 1800 talet byggdes en våning till. Väggarna är liggande timmer som är reveterat med kalkbruk. Fönstren på nedre våningen gjordes också om till valvade tvillingfönster.

Under 1800 talet och fram till 1909 användes övervåningen som en av byns flera småskolor. Lärarinnan hette SkolAnna. År 1909 byggdes Löa Skola och alla småskolor slogs samman till en skola.

Namnlös.png per-magnusNamnlös.png Ernfrid

Dåvarande ägaren av gården Riksdagsmannen Per-Magnus Larsson (1843-1903) och därefter hans son, Ernfrid Ossian Larsson(1870-1947) upplät skollokalen utan ersättning.

Så här såg Vita stugan ut 2011.